අල්සයිමර්ස් ඩිමෙන්ශියා

ඇල්සයිමර්ස් රෝගයට නිශ්චිත හේතුව අපැහැදිලි නිසා එය වළක්වා ගැනීමට නිශ්චිත ක්‍රමයක් නොමැත. නමුත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවක් අනුගමනය මගින් ඔබේ අවදානම අවම කර ගැනීමට උපකාරී වේ.

හෘද වාහිනී රෝග අවදානම අඩු කිරීම

හෘද රෝග ඇල්සයිමර් රෝගය හා සනාල ඩිමෙන්ශියාව(vascular dementia) ඇතිවීමේ වැඩි අවදානමක් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. ඔබේ හෘද සෞඛ්‍යය වැඩි දියුණු කිරීමට පියවර ගැනීමෙන් ඔබට මෙම තත්වයන් වර්ධනය වීමේ අවදානම අඩු කර ගත හැකි- මෙන්ම ආඝාතය සහ හෘදයාබාධ වැනි බරපතල ගැටළුද අඩු කරගත හැකිය. ඒවා පහත පරිදි වේ:

ඩිමෙන්ශියාව සදහා වෙනත් අවදානම් සාධක

නවතම පර්යේෂණය යෝජනා කරන්නේ ඩිමෙන්ශියාව ඇතිවීමට වෙනත් සාධකද වැදගත් බවයි, නමුත් මෙම සාධක කෙලින්ම ඩිමෙන්ශියාව සැදීමට බලපාන බවක් මින් අදහස් නොවේ. ඒවා නම්:

පර්යේෂණය මගින් අපට නිගමනය කල හැකි වූයේ අපට වෙනස් කළ හැකි සියලු අවදානම් සාධක වෙනස් කිරීමෙන් ඩිමෙන්ශියා අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර ගත හැකි බවයි.

මානසික හා සමාජීය වශයෙන් ක්‍රියාශීලීව සිටීම

ජීවිත කාලය පුරාම මානසික හා සමාජීය වශයෙන් ක්‍රියාශීලීව සිටින පුද්ගලයින් තුළ ඩිමෙන්ශියා අනුපාතය අඩු බව පෙන්වීමට සාක්ෂි තිබේ. ඇල්සයිමර් රෝගය සහ වෙනත් ඩිමෙන්ශියාව වැනි රෝග අවදානම අවම කර ගත හැක්කේ:

  • කියවීම
  • විදේශ භාෂා ඉගෙනීම
  • සංගීත භාණ්ඩ වාදනය
  • ඔබගේ ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව තුළ ස්වේච්ඡා සේවය
  • කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා වලට සහභාගී වීම
  • නව ක්‍රියාකාරකම් හෝ විනෝදාංශ උත්සාහ කිරීම
  • ක්‍රියාශීලී සමාජ ජීවිතයක් පවත්වාගෙන යාම

"මොළ පුහුණුව"(brain training) පරිගණක ක්‍රීඩා වැනි මැදිහත්වීම් කෙටි කාලයක් තුළ සංජානනය වැඩි දියුණු කරන බව පෙන්වා දී ඇතත්, ඩිමෙන්ශියාව වැළැක්වීමට මෙය උපකාරී වේද යන්න පර්යේෂණයෙන් මෙතෙක් ඔප්පු වී නොමැත.