කුරුළෑ

සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයෙකුට ඔබගේ සම නිරීක්ශනයෙන් කුරුලැ රෝග විනිශ්චය කල හැක. මේ සඳහා ලප කැලැල්, බ්ලැක් හෙඩ්ස්, වයිට් හෙඩ්ස්, අසාධිත තත්වයන් හෝ රතු පැහැති බිබිලි හදුනා ගැනීමට ඔබගේ මුහුන, පපුව, හෝ පිට ප්‍රදේශය පරීක්ෂා කිරිමට සිදු වේ. කෙසේ වෙතත් කූරුලෑ අසාධනයේ ප්‍රබලතාවය අනුව ඔබ ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු විය යුතුද, එසේ නම් කුමන ප්‍රතිකාර සඳහාදැයි තීරණය කෙරේ. සාමාන්‍ය ගනයේ දරුණු නොවන කුරුලෑ සඳහා ඔබට ඖෂධවේදියකුගේ උපදෙස් පැතිය හැක. මද වශයෙන් ප්‍රබල සහ දරුණු ගණයේ කුරුලෑ සඳහා වෛද්‍යයවරයෙකුගේ උපදෙස් සඳහා යොමු වන්න.

කාන්තාවන්ට ඇති වන කුරුලෑ

වැඩිහිටි කාන්තාවන්ගේ හදිසියේ හට ගන්නා කුරුලෑ හෝර්මෝන අසමතුලිත තාවයක ලක්ෂණයක් විය හැක, විශේෂයෙන්ම පහත සදහන් ලක්ෂණ සමඟ හටගනී නම්:

කාන්තාවන්ගේ හොර්ත්මෝන අසමතුළිත තාවය සඳහා සුලභම හේතුව වන්නේ ඩිම්භ කෝශ තුළ ගැටිති ඇතිවීමයි(පොලිසිස්ටික් ඕවරි සින්ඩ්‍රෝම් (polycystic ovary syndrome). මෙම තත්වය අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් සහ රුධිර පරීක්ෂණ මගින් හදුනාගත හැක.